Kancelaria parafialna

      DUSZPASTERSTWO CZYNNE  W   DNI POWSZEDNIE:
  • PONIEDZIAŁEK - po Mszy św. – 18.30-19.00
  • ŚRODA - po Mszy św. - 18.30 - 19.00
  • PIĄTEK - po Mszy św - 18.30 - 19.00

KS. TADEUSZ  DUDZIK PROBOSZCZ
PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ  PW. ŚW. MAŁGORZATY 
W TARGOWISKACH
UL. KS. SUCHODOLSKIEGO 61
38-430 MIEJSCE PIASTOWE
 tel; 133073060
e-mail; xtad@onet.pl

  • CHRZEST  DZIECI w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca;

Przygotowanie do sakramentu chrztu świętego obejmuje;
1/ Zgłoszenie pragnienia ochrzczenia dziecka - przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem, którego dokonują rodzice dziecka.
2/ Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
3/ Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, (gdy ślub był w innej parafii)
4/ Dane osobowe rodziców chrzestnych i adres,
5/ Zaświadczenie od proboszcza dla chrzestnych zamieszkałych poza parafią.
Sakramentu chrztu udzielamy w naszej parafii w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na sumie - 10.30
 - lub na mszy wiecz. - 16.00.

  • NARZECZENI  zgłaszają się na 3 miesiące przed ślubem

 (Rdz 1,27) "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich; - Bądźcie płodni i rozmnażajcie się... -
Każde małżeństwo, zawarte jako trwała wspólnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Boga.
Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa obejmuje;
1/ -Spotkania z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, rozmowa duszpasterska, spisanie protokołu przedślubnego.
2/ -Metryka chrztu i bierzmowania - dla narz. z poza parafii.
3/ -Zaświadczenie z USC (ślub konkordatowy).
4/ -Zaświadczenie z nauk przedślubnych.
5/ -Zaświadczenie z poradni rodzinnej (trzy spotkania w poradnictwie).
6/ -Końcowe świadectwo z nauki religii.
7/ -Dowód osobisty.
W celu zawarcia sakramentu małżeństwa upoważniony jest duszpasterz, dla tych małżonków, które przynajmniej jedno zamieszkuje na terenie parafii.e-mail: parafiatargowiska@wp.pl


W kancelarii parafialnej można otrzymać odpis:
1. Z KSIĘGI OCHRZCZONYCH
2. Z KSIĘGI ZMARŁYCH
3. Z KSIĘGI MAŁŻEŃSTW
4. Z KSIĘGI BIERZMOWANYCH

Ponadto znajdują się jescze następujące księgi:
Księga I Komunii świętej,
Księga ukończenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
Księga Służby Liturgicznej,
Księga Trzeźwości,
Księga Duchowej Adopcji,
Księga Pielgrzymek Parafialnych,
Księga Bractwa Różańcowego
Księga Zapowiedzi Przedślubnych,
Księga Chorych,
Kronika Parafii
Kronika widziana okiem obiektywu - Album zdjęć,
Parafialna Księga Rachunkowa,
Dziennik Podawczy,
Książka Kasowa Rady Parafialnej,
Księga Protokołów Rady Parafialnej,
Kronika Akcji Katolickiej,
Księga Mszy Fundacyjnych,
Inwentarz Parafii,
Księga Intencji mszalnych,
Księga Ogłoszeń Duszpasterskich,
Księga Pomocy Charytatywnej,PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA
Przy KOŚCIELE św. MAŁGORZATY w TARGOWISKACH

1. Ks. prob. Tadeusz Dudzik - przewodniczący.
2. Piotr Mazur - Targowiska - sekretarz
3. Kazimierz Kandefer - Targowiska - skarbnik
4. Darek Jurczak - Targowiska - członek PRD
5. Stanisław Charzewski - Targowiska - członek PRD
6. Bogdan Lorenc - Targowiska - członek PRD
7. Jerzy Lorenc - Widacz - członek PRD
8. Roman Juszczyk - Targowiska - członek PRD
9. Stanisław Haznar - Widacz - członek PRD
10. Adam Jurczak - Widacz - członek PRD
11. Jerzy Sieniawski - Widacz - członek PRD

Targowiska dnia 19.05 2017 roku.

.
Kreator stron www - przetestuj!