Patronka parafii - św. Małgorzata


Małgorzata, dziewica i męczennica, cieszy się wielką czcią w Kościele.
Pierwszą gminę chrześcijańską w Antiochii Pizydyjskiej założył św. Paweł Apostoł. Patronką tego miasta jest św. Małgorzata - męczennica.
Według podania jakie przekazała nam tradycja, miała być córką pogańskiego kapłana Adesiusa.
Po przedwczesnej śmierci matki, ojciec powierzył opiekę nad Małgorzatą piastunce, która była chrześcijanką. Ta ją doprowadziła do poznania nauki Pana Jezusa. Małgorzata uwierzyła w Chrystusa Syna Bożego i przyjęła chrzest święty.
Wybuchło właśnie prześladowanie chrześcijan, obejmujące całe imperium rzymskie, za panowania cesarza Dioklecjana /284-305/. Małgorzata była bardzo piękną i bogatą dziewczyną. Zakochać się w niej miał namiestnik rzymski Olibrius, który poprosił ją o rękę. Ona jednak zdecydowanie mu odmówiła, twierdząc, że ma już Oblubieńca, Jezusa Chrystusa. Namiestnik kazał ją aresztować i usiłował skłonić do odstępstwa obietnicami i groźbami. Na sądzie zapytał ją; - jak może wyznawać religię, w której Bóg został ukrzyżowany. Zapytała skąd to wie? Odpowiedział, że czytał o tym w księgach chrześcijan. A ona: Dlaczego nie czyta o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Namiestnik kazał ją biczować; szarpano jej ciało hakami i palono je ogniem, następnie wrzucono ją do lochu. 
Wtedy też miał się jej ukazać szatan w postaci strasznego smoka, który otworzywszy rozognioną paszczę, groził, że ją połknie. Odpędziła go wszakże znakiem krzyża świętego i zniknął. Rany jej się zabliźniły. Kiedy nadal obstawała przy świętej wierze, kazał ją opiekać na ogniu i ściąć mieczem.
Było to w 307 roku. Zwykle przedstawia się ją ze smokiem u stóp. Jest patronką od urodzajów, oraz matek w ich ciężkich godzinach.

Modlitwa do św. Małgorzaty:
Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach, za wstawiennictwem świętej Małgorzaty, dziewicy i męczennicy, udziel łaski do prowadzenia życia zgodnego z ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Amen. 
Kreator stron www - przetestuj!