Oaza

   "W Krościenku na Kopiej  Górce jest Centrum Oazy, czyli Centrum Ruchu "Światło - Życie". Jest to urocze miejsce w sercu Pienin, gdzie koncentruje się życie wspólnoty oazowej, wszystkich stanów. Ruch Światło-Życie rozwinął się w Polsce z Oaz - rekolekcji, które w ciągu piętnastu dni umożliwiają przeżycie najważniejszych tajemnic i prawd wiary katolickiej. Twórcą tej metody rekolekcji i założycielem tego Ruchu Oazowego jest kapłan - ks.Franciszek Blachnicki żył w latach (1921 - 1987).
    Logo tego Ruchu to /foska/ - jest to witraż umieszczony na frontonie domu oazowego z dwoma greckimi słowami; (Fos - światło i Zoe - życie) połączonymi literą /omega/, które stanowią krzyż grecki.

     KALENDARIUM W SKRÓCIE
   czerwiec - lipiec - sierpień:
 Trzy turnusy 15-dniowych rekolekcji oazowych. Trzynastego dnia każdego turnusu odbywa się "dzień wspólnoty", 
a w nim Godzina Odpowiedzialności i Misji.
   sierpień:
 Miesięczna szkoła animatora - przeznaczona dla osób posługujących już w Ruchu jako animatorzy; ma na celu pogłębienie formacji tych osób.
  Ponadto odbywają się w ustalonych co roku terminach: rekolekcje czterodniowe, dwudniowe oazy modlitwy, kursy, warsztaty, itp.

  Natomiast w ciągu całego roku odbywają się wspólne spotkania cotygodniowe w poszczególnych parafiach, 
dla grup, czy wpólnot oazowych.

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE "OAZA" PRZY PARAFII RZYMSKOKATLOCICKIEJ ŚW. MAŁGORZATY: 2V2013r.
1.   Aleksandra Delimata
2.   Marcelina Dębiec
3.   Paulina Dębiec
4.   Milena Dobrzańska
5.   Dorota Filar
6.   Natalia Filar
7.   Karolina Findysz
8.   Angelika Frydrych
9.   Martyna Frydrych
10. Zuzanna Frydrych
11. Patrycja Gazda
12. Jagoda Guzek
13. Edyta Habrat
14. Katarzyna Habrat
15. Natalia Józefczk
16. Weronika Jurczak
17. Marlena Kafel
18. Zuzanna Kasperkowicz
19. Julia Kobiałka
20. Daria Kozioł
21. Justyna Kozioł
22. Katarzyna Kozioł
23. Weronika Krasowska
24. Aleksandra Leś
25. Łukasz Leś
26. Paulina Malinowska
27. Karolina Mazur
28. Magdalena Mazur
29. Natalia Niemczyk
30. Sabina Pelczar
31. Małgorzata Raab
32. Katarzyna Raab
33. Gabriela Rzepska
34. Michał Różycki
35. Martyna Walaszczyk
36. Anna Winiarska
37. Marcelina Witalec
38. Bartek Zajdel

OBJAŚNIENIA:

Animator - osoba prowadząca małą grupę w Ruchu Światło-Życie, odpowiedzialna za jej formację i duchowy rozwój.
Agape - bezinteresowna miłość, o niej pisze św.Paweł Ap. w pierwszym Liście do Koryntian.
Deuterokatechumenat - powtórzony katechumenat. Katechumenat to czas przygotowania się ludzi dorosłych do przyjęcia chrztu świętego. Ruch Światło-Życie wychowuje do świadomego, pełnego życia rzeczywistością, swojego chrztu ludzi już ochrzczonych /w dzieciństwie/, dlatego mówi się o ponownym, świadomym katechumenacie.
Diakonia - posługa, służba wypełniania w postawie bezinteresownej miłości; także zespół osób podejmujących wspólnie określoną służbę, posługę.
KWC - Krucjata Wyzwolenia Człowieka - ruch społeczny, mający na celu wyzwolenie człowieka mocą Chrystusa 
z różnych zniewoleń i uzależnień.
Moderator - kapłan odpowiedzialny za wspólnotę Ruchu w parafii, w rejonie, diecezji.
WNMK - Wspólnota Niepokalanej Matki Kościoła. 
Alleluja - chwalmy Pana.
Kreator stron www - przetestuj!