AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA PARAFII
DUSZPASTERSKIE I LITURGICZNE


Bierzmowanie 2021 rok

    .                                  WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII TARGOWISKA 24-IV-2021 ROK
                               PRZEZ KS. ARCYBISKUPA ADAMA SZAL - METROPOLITY PRZEMYSKIEGO
      W dniu 24 kwietnia br. uroczystej Mszy świętej przewodniczył J.E.Ks.Abp Adam Szal, podczas której udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z Parafii Targowiska.
    Przy Bierzmowaniu wybieramy sobie nowe imię? Zgodnie z tradycją chrześcijańską, przyjmując Sakrament Bierzmowania obieramy sobie nowe imię, spośród świętych, by nowy Patron był dla nas wzorem i orędownikiem za nami u Pana Boga w drodze pielgrzymiej do niebieskiej ojczyzny. Innymi symbolami tego sakramentu jest; wyciągnięcie rąk nad głowy kandydatów i modlitwa biskupa o wstąpienie Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Apostołowie wkładali ręce na ochrzczonych i otrzymywali Ducha Świętego.
     Krzyż jest świętym znakiem odkupienia i wiary świętej. Jest pieczęcią, którą nosi na sobie każdy, kto służy Bogu. Kreślenie znaku krzyża na czole bierzmowanego oznacza, że ma on prawo i obowiązek wyznawania swojej wiary świętej, która jest jego chlubą i nie powinien się jej wstydzić lecz odważnie ją wyznawać i bronić jej. Naznaczenie krzyżem zobowiązuje bierzmowanego do pewnej dyscypliny osobistej, polegającej na prowadzeniu swojego życia zgodnie z wymogami Ewangelii Chrystusowej.       Namaszczenie świętym olejem symbolizuje upodobnienie bierzmowanego do Jezusa Chrystusa. Stąd bierzmowany przez to święte namaszczenie ma pełne prawo do nazwy "chrześcijanin" czyli należący do Chrystusa i Jego Kościoła.
     Na zakończenie liturgii Ks.Abp Adam Szal poświecił krzyże, które młodzież otrzymała na pamiątkę bierzmowania i udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.
     Ksiądz Arcybiskup zachęcił młodych, jak i wszystkich wiernych zebranych w świątyni do pielęgnacji naszej wiary. Pielęgnacji odbywającej się przy pomocy Ducha Świętego, by w życiu kierować się natchnieniami Ducha Świętego i kroczyć drogami Bożymi.
 
                                                                                                                   zapraszamy do galerii zdjęć;
                               

JUBILEUSZ MAŁŻEŃSKI W ŚWIĘTO ŚWIETEJ RODZINY 27.12.2020 r.

    „Srebrne, Rubinowe i Złote Gody”, które organizuję w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryji i Józefa - to bardzo podniosłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół a także dla całej wspólnoty parafialnej. Prawdziwe zgodne małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe kryzysy i zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, uznanie i szacunek. A tego pięknego przykładu, przeżycia w jednym małżeństwie, jako mąż i żona - potrzeba również współczesnemu pokoleniu.
   Z tej okazji w naszej świątyni w okresie świąt Bożego Narodzenia odbywa się uroczysty jubileusz par małżeńskich w niedzielę Świętej Rodziny. Czternaście par małżeńskich z naszej parafii wzięło udział w nabożeństwie dziękczynnym i jubileuszowym, aby podziękować Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane w ciągu tych lat i prosić o błogosławieństwo Boże Świętej Rodziny na dalsze lata.
   Życzymy Czcigodnym Jubilatom wytrwania w dobrym i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie przynosi życie każdej rodzinie, oraz dziękujemy za to, że dajecie piękny przykład iż małżeństwo jest jedno i nierozerwalne.
Niech wam Bóg błogosławi i rozpromieni nad wami swoje oblicze i wspiera potrzebnymi łaskami na dalsze lata.
                                                                                 z modlitwą i błogosławieństwem
                                                                                                                ks. Tadeusz proboszcz parafii
                               
                             
                                                ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE 2020 
                               „Bóg się rodzi, moc truchleje”
   W Betlejemskiej grocie rodzi się Zbawiciel. Bóg stał się jednym z nas. Hasło roku duszpasterskiego; „Eucharystia tajemnica celebrowana”. Chrystus w szczególny sposób przychodzi do nas w Eucharystii. Jak co roku Chrystus przychodzi do nas w drugim człowieku. Niech w tym czasie nie zabraknie w naszych sercach ubogiego żłóbka przepełnionego miłością. Niech drzwi naszych serc otwarte dla Boga i bliźniego, będą czytelnym znakiem Bożej obecności w naszym życiu.
   Niech nowonarodzony Jezus towarzyszy nam ze swoim błogosławieństwem na wszystkich drogach naszego chrześcijańskiego życia. Zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia z darem modlitwy przy żłóbku Pana
                                                   Z błogosławieństwem kapłańskim ks.prob.Tadeusz
Poświęcenie Kamienia Węgielnego na Widaczu

Radość i wdzięczność za dar poświęcenia i wmurowania „Kamienia Węgielnego” dnia 27 września 2020 roku w Widaczu.

Jakimi słowami wyśpiewać hymn dziękczynienia Dobremu Bogu za dar dzisiejszego cudownego dnia – poświęcenia i wmurowania „Kamienia Węgielnego” w nowo budowanym kościele.
Przede wszystkim Trójcy Przenajświętszej Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, niech będzie cześć i uwielbienie. Ukochanej Matce Chrystusa czczonej w naszym kościele w obrazie Matki Bożej Pocieszenia i św. Janowi Pawłowi II - papieżowi niech będzie chwała i dziękczynienie – za wspaniały dzień i słońce, które świeciło.
Tak trudno w ludzkich słowach wypowiedzieć, wyrazić wdzięczność za dzisiejszy dzień i podniosłą uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w mury tej przyszłej świątyni pw. Św. Jana Pawła II. 
Na dzisiejszy dzień składa się pięć lat oczekiwań, modlitw, cierpliwości, wątpień, nadziei i wiary.
Na obecną chwilę składają się lata przeróżnych starań, różnych kłopotów i problemów, często niepotrzebnych.
Dziś w imieniu Całej naszej wspólnoty parafialnej pragnę całym sercem wyrazić wdzięczność Pasterzowi naszej Archidiecezji. Księże Arcybiskupie Adamie, powstający powoli kościół do którego wybudowania zachęcałeś nas wszystkich był Twoim pragnieniem. Dziś dziękujemy Ci wszyscy za każdą oznakę życzliwości i dobra. Za zatroskanie i życzliwość. Dziękujemy za każde słowo życzliwości, za twoją dobroć, za każdą obecność w parafii. Dziękujemy za wsparcie materialne, które otrzymaliśmy od Księdza Arcybiskupa. Za wszelkie dobro i błogosławieństwo Boże, które spłynęło na nas przez posługę księdza Arcybiskupa, przy poświęceniu kamienia węgielnego - składam w imieniu Parafian i swoim z serca płynące słowa wdzięczności – storopolskie „Bóg zapłać”. 

Zapraszamy do galerii
Misje 2020
MISJE ŚWIĘTE "W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA"
TARGOWISKA (13-20 września 2020 r.)

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
Przed świętem liturgicznym Podwyższenia Krzyża 14 września w naszej wspólnocie parafialnej, rozpoczęliśmy szczególne dni, błogosławione dni, raz na dziesięć lat organizowane są w Parafii Misje Święte. Jest to bardzo szczególny i ważny czas, czas Miłosierdzia Bożego.
„Ty nam dajesz czas Łaski i Zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie”.
Czas Misji Świętych w parafii to czas święty, to czas błogosławiony, który przygotowuje nas do spotkania z Bogiem i do pogłębienia wiary, nadziei i miłości, do umocnienia naszej przyjaźni z Chrystusem, który nas zbawił i pragnie naszego szczęścia. Dzisiaj już dziękujemy za te wspaniałe chwile, za wszystkie konferencje, za szkołę modlitwy, apele maryjne, za księży misjonarzy a nade wszystko za wspaniałą, słoneczną pogodę.
Dziękujemy Panu Bogu za ten błogosławiony czas, w którym zbawienie Boga Miłosiernego i Łaskawego, dotyka nas w całej obfitości łask Bożych. Niech czas misji świętych 2020 roku, będzie czasem zawierzenia Bogu, zaufania Mu i ukochania Go na nowo – we wszystkim i ponad wszystko. Niech Duch Święty, który poruszył i przeniknął nasze serca, prowadzi to dzieło ku zbawieniu.
Miłe wspomnienia zostały utrwalone na zdjęciach dla tych co uczestniczyli;
MODLITWA ZA MISJE PARAFIALNE 2020 R.

Panie Jezu Chryste, który ukochałeś nas do końca i nie chcesz śmierci grzesznika, ale by nawrócił się i żył. Powierzamy Ci z ufnością czas naszych misji parafialnych i prosimy ześlij swojego Ducha Świętego na serca wszystkich parafian. Umocnij to co słabe, ulecz to co chore, pojednaj to co skłócone, oświeć to co zakryte ciemnościami grzechu, uwolnij to co w kajdanach nałogów, ożyw to co duchowo umarłe.
Udziel każdemu obfitości swoich darów i pomóż otworzyć serca na ogrom Twojej łaski. Niech czas głoszenia Dobrej Nowiny odmieni oblicze naszej parafialnej wspólnoty.
Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryji módl się za nami.
Święty Józefie módl się za nami.
Święta Małgorzato módl się za nami.
Święty Janie Pawle II módl się za nami.
Święty Janie z Dukli módl się za nami.
Święta Faustyno módl się za nami. Amen. 


                   ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA PLONY 15 SIERPNIA 2020 R. W TARGOWISKACH

MÓDLMY SIĘ O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Spotkanie Opłatkowe
 18.01.2020

Dnia 18 stycznia 2020 r. o godz; 17.00 miało miejsce w sali Domu Ludowego w Targowiskach spotkanie noworoczne.

Wzorem lat ubiegłych członkowie Akcji Katolickiej przy parafii św. Małgorzaty wraz z ks. proboszczem zorganizowali kolejne spotkanie noworoczne - "OPŁATEK". Boże Narodzenie to czas spotkań nie tylko z najbliższymi, ale także we wspólnocie parafialnej, przy wspólnym stole, na którym nie może zabraknąć opłatka. To przede wszystkim czas życzliwości, życzeń, radości, i wspólnej zabawy.

W imieniu organizatorów głos zabrała Pani Prezes POAK Renata Kociuba - na wstępie powitała zaproszonych gości;
Wójta Gminy Miejsce Piastowe; Panią Dorotę Chilik,
Zastępcę Wójta Panią; Magdalenę Hec-Mrozek,
Przewodniczącego Rady Gminy; Pana Wiesława Habrat,
Radnych; Małgorzatę Skwara i Radosława Sidor,
Sołtysów wsi; Pana Aleksandra Mercik, Pana Mariusza Krupski .
Dyrektor Szkoły Podstawowej; Panią Małgorzatę Lorens,
Honorowych gości; Małgorzatę i Janusza Smyków,
Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, czytaniem Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, błogosławieństwem opłatków oraz życzeniami.
Do zebranych gości życzenia noworoczne skierował - ks.Tadeusz Dudzik proboszcz tutejszej parafii;
Niech Chrystus, który przychodzi obdarza was swoją łaską, miłością, pokojem i błogosławieństwem na każdy dzień Nowego Roku 2020.

Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw. Nie zabrakło wspólnie śpiewanych kolęd i piosenek biesiadnych.
Wszystkim zebranym uczestnikom towarzyszyła przyjemna i życzliwa atmosfera oraz wspólna zabawa.
W czasie spotkania opłatkowego zostały złożone życzenia i pamiątki Jubilatom, którzy obchodzili jubileusz małżeński; 25-lecie, 40-lecie, 50-lecie sakramentu małżeństwa. Dla uczestników spotkania opłatkowego były przygotowane losy - 27 pełnych, oraz nagrody pocieszenia. Hasłem loterii było; "Rok św. Jana Pawła Drugiego papieża 2020".

Do siego roku;
zapraszamy do galerii zdjęć; 
Opłatek dekanalny
 5.01.2020
W dniu 05 stycznia br. w naszej parafii został zorganizowany opłatek dla członków Akcji Katolickiej Dekanatu Miejsce Piastowe. Spotkanie opłatkowe rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele św. Małgorzaty w Targowiskach o godz; 16.00.
W czynny udział w liturgii Słowa byli zaangażowani członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z Targowisk. 
Po mszy świętej udaliśmy się do sali Domu Ludowego. Na początku Pani Prezes Renata Kociuba powitała wszystkich uczestników z poszczególnych parafii naszego dekanatu. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Targowisk, pod kierunkiem ks. katechety i Pana Leszka Konrada, przygotowali przedstawienie o Bożym Narodzeniu "Jasełka". Po tym spektaklu - 
złożyliśmy sobie życzenia noworoczne, łamiąc się opłatkiem. Wspólne kolędowanie i posiłek tradycyjny.
Jubileusz Małżeński - Święto Św. Rodziny
 29 grudnia
ŻYCZENIA NOWOROCZNE - 01- styczeń-2020 Roku

"Biją zegary, dźwięczą dzwony
Rok stary, już zakończony".
Na progu Nowego Roku, jest piękny zwyczaj, że ludzie wkraczając w nowy rok, składają sobie życzenia, które napełniają nasze serca nadzieją.
Pragnę całej wspólnocie parafialnej złożyć noworoczne życzenia. Niech nowonarodzone Dziecię Jezus wniesie w ten nadchodzący Nowy Rok, dużo radości, pokoju, miłości i ciepła rodzinnego. Niech Boskie światło, płynące od żłóbka betlejemskiego, rozjaśnia każdy dzień nowego roku, napełniając serca życzliwością i szczęściem. Niech miłość Bożej Dzieciny przenika każdą chwilę, niosąc ukojenie, nadzieję i pokój.
Życzę całej wspólnocie parafialnej dużo zdrowia, szczęścia, radości i wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 roku. A Boża Dziecina, niech obdarza łaską i błogosławieństwem na każdy dzień.
z błogosławieństwem kapłańskim
ks. Tadeusz - proboszcz parafii 
                                            ŻYCZNIA BOŻONARODZENIOWE - 25-12-2019 r.
     Motto obecnego Roku Duszpasterskiego " Wielka Tajemnica Wiary" - poświęcone jest tajemnicy Eucharystii. W tajemnicy eucharystii przeżywamy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. W szczególny sposób przeżywamy to w Świętach Bożego Narodzenia. "A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami".
     W tych słowach wspominamy prawdę, jak Bóg, który jest Miłością, stał się jednym z nas. To wydarzenie przyniosło na świat wiele radości, ciepła, życzliwości, i nadziei. Trwając w zadziwieniu nad Miłością, która przychodzi w tajemnicy Wcielenia, pragnę życzyć, by Boże Narodzenie dokonywało się w nas codziennie. "Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie". (Matka z Kalkuty).
     Życzę całej wspólnocie parafialnej, aby Wcielone Słowo Boże obudziło nowe nadzieje na lepszy świat, utwierdziło w wierze i umocniło w miłości. A Maryja adorująca z miłością Boże Dziecię niech wyprasza potrzebne łaski na drogach, które prowadzą do szczęścia. Chrystus przyszedł jako Dziecię i po to narodził się w Betlejem, aby wskazać nam drogę do prawdziwego szczęścia.
     W tym świętym czasie Bożego Narodzenia " Dzielmy się chlebem anielskim, byśmy mogli się spotkać w Królestwie Niebieskim."
Niech Boża Dziecina napełni serca nasze radością, pokojem , życzliwością i błogosławioną dobrocią.
                                                                                                                     z darem modlitwy i życzliwej pamięci
                                                                                                                                        ks.Tadeusz - proboszcz parafii
Barbórka 2019r.

...  
Święto Podwyższenia Krzyża - 14.09.2019r.

...
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - Dożynki

DOŻYNKI WIEJSKIE W TARGOWISKACH 15-08-2019 rok
W dniu 15 sierpnia Kościół obchodzi Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny. Wspomina w tym dniu jak Matka Boża została wzięta z ciałem i duszą do nieba. W języku ludowym mówimy Matki Bożej Zielnej. W tym dniu dziękujemy za plony.
Dożynki to święto dziękczynienia za plony ziemi. Jest to w tradycji polskiej jedno z najpiękniejszych świąt "Dziękczynienia" za to czym Stwórca nas obdarzył. W tym dniu oddajemy szacunek i hołd rolnikom za trud i pracę na roli, a bochen chleba wypieczony z ziaren zbóż jest aktem dziękczynienia za błogosławieństwo Boga, za pracę rąk ludzkich i płodności rodzącej ziemi.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Suma o godzinie 10.30 w kościele św. Małgorzaty. Podczas mszy świętej delegacje ze Słowacji, z Widacza i Targowisk przyniosły dary w postaci chleba, kwiatów, owoców i wieńców dożynkowych. Na zakończenie mszy świętej zostały poświęcone, by wyrazić wdzięczność Bogu Stwórcy za dary i pracę rąk ludzkich.
Jak tradycja każe nam czynić, starostami dożynek byli; – Grzegorz Józefczyk i Renata Bemben - przekazali oni chleb z tegorocznych zbiorów na ręce Pana Sołtysa Aleksandra Mercik.
Święto Dziękczynienia to okazja do tego by podziękować, przede wszystkim rolnikom za ich trud, pracę i poświęcenie, bo to dzięki ich ciężkiej pracy na naszych stołach znajduje się pachnący chleb - owoc pracy rąk ludzkich i błogosławieństwa Bożego. 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - 20 VI 2019r.

Trzeba mieć świadomość, że istotą tego święta jest związek Eucharystii z całym misterium zbawczym, bo Eucharystia zajmuje centralne miejsce w życiu Kościoła. A Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana powszechnie jako Boże Ciało, jest dziękczynieniem za ustanowienie Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek w czasie Ostatniej Wieczerzy.
W Eucharystii i przez Eucharystię dokonuje się coś bardzo ważnego, coś istotnego: Bóg staje się bezustannie naszym Bogiem. Kto wchodzi w komunię z Bogiem, jednoczy się z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Jest to niezwykłe doświadczenie Miłości Trójcy Świętej. Nasz świat nabiera nowego sensu. Gdy wraca Miłość, świat się przemienia, jakby na nowo się zaczyna.
Boże Ciało to najprościej ujmując, uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu. Jaka jest jego geneza tego święta?
- Po raz pierwszy uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa świętowano w Belgii w 1247 roku. Potem papież Urban IV ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. W Polsce jako pierwszy święto Bożego Ciała wprowadził w 1320 roku w diecezji krakowskiej biskup Nanker. Uroczystość Bożego Ciała w religijności polskiej ma duże znaczenie. Jest to manifestacja naszej wiary, przyznanie się do Chrystusa i Jego Kościoła. Uczestnicząc w procesji idziemy za Chrystusem, który jest Wodze, Panem i Królem. Jezu prowadź nas drogami zbawienia. W naszej parafii po sumie odbyła się procesja do czterech ołtarzy; Pierwszy ołtarz był przystrojony u Państwa Doroty i Marka Bogaczyk. Drugi ołtarz tradycyjnie przy remizie strażackiej. Trzeci ołtarz zorganizowany u Państwa Agaty i Wojciecha Ryglewicz. Czwarty ołtarz przystrojony przy pomniku św.Jana Pawła II - przez Akcję Katolicką. 
   Życzenia Wielkanocne w Roku Pańskim 2019

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ! 
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ !!!

W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przeżywamy kolejny raz w naszym życiu chrześcijańskim radość z odniesionego zwycięstwa Chrystusa, radość z odkupienia. Te święta przeżywamy pod duszpasterskim hasłem : „W mocy Bożego Ducha”, to wszystko kieruje naszą szczególną uwagę na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Święty Paweł w Liście do Rzymian napisał: „Jeśli więc mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, to Ten, który wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciała dzięki mieszkającemu w was Jego Duchowi” (Rz 8,11). Te słowa św. Pawła przypominają, że Zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się w mocy Ducha Świętego. Jest w nich również zawarta nadzieja dotycząca naszego zmartwychwstania.
Z okazji przeżywanych Świąt Wielkanocnych, składam całej wspólnocie parafialnej; wszystkim rodzinom, małżonkom, osobom samotnym, osobom starszym, dorosłym i dzieciom, wszystkim przyjezdnym gościom, najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Życzę radosnych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Aby w waszych rodzinach i sercach zagościły; pokój, radość i chrześcijańska nadzieja mająca swe źródło w Zmartwychwstałym Chrystusie. Wszystkim z całego serca życzę zdrowych, błogosławionych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech Maryja obecna pod krzyżem Jezusa, i czuwająca z apostołami w Wieczerniku przed zesłaniem Ducha Świętego, niech was wspiera w osobistej drodze do świętości. z pamięcią w modlitwie ks. proboszcz Tadeusz
   
Wielkanoc - Chrystus żyje!
Okres wielkanocny w szczególny sposób sprzyja refleksji nad naszym życiem, które, gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara, daremne byłoby nasze nauczanie, to nie miałoby sensu.
Wielu z nas, wierzących w Chrystusa, przeżyło kolejne rekolekcje wielkopostne, odbyło dobrą spowiedź wielkanocną i żyje z silnym postanowieniem zmiany swojego życia, jego poprawy. Jak trudno zmienić nasze życie, nasze przyzwyczajenia i słabości, uświadamiamy sobie na każdym kroku, szczególnie zaś w momencie spotkania z drugim człowiekiem, kiedy to do głosu dochodzą nasza pycha, egoizm, zazdrość.
Na podstawie literatury, czy z obserwacji codzienności wiemy, że widoczna zmiana w życiu człowieka może nastąpić pod wpływem sytuacji traumatycznych, takich jak poważna choroba lub śmierć kogoś bliskiego. W obliczu nieszczęścia człowiek zastanawia się nad swoim dotychczasowym życiem, co może prowadzić, a najczęściej prowadzi do jego przewartościowania i widocznej zmiany w zachowaniu.
Nie czekając jednak na sytuacje traumatyczne w naszym życiu, spróbujmy zmieniać je na lepsze od dziś. Punktem wyjścia dla tej zmiany niech będzie rachunek sumienia i postanowienie poprawy złożone przy ostatniej spowiedzi. Nie wszystko od razu uda nam się zmienić w naszym życiu, dlatego trzeba zacząć od rzeczy drobnych, od wad uciążliwych dla naszych bliskich jak i dla nas samych.
Niech Zmartwychwstały Pan wspomaga nas w stawaniu się dojrzałymi chrześcijanami, byśmy nie ustali w drodze do Pana. Wołajmy za św. Tomaszem apostołem; Pan mój i Bóg mój.
   19 stycznia 2019 r. Spotkanie Opłatkowe

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Małgorzaty wraz z ks. proboszczem zorganizowali kolejne spotkanie noworoczne, tzw. "Opłatek". Boże Narodzenie to czas spotkań nie tylko z najbliższymi, ale także we wspólnocie parafialnej, przy wspólnym stole, na którym nie może zabraknąć opłatka. To przede wszystkim czas życzliwości, życzeń, radości, i wspólnej zabawy. Tak to jest przyjęte na naszym spotkaniu noworocznym.
Czasami jest jedynym momentem aby spotkać się wspólnie w gronie przyjaciół i złożyć sobie życzenia noworoczne.
W imieniu organizatorów głos zabrała Pani Prezes POAK Grażyna Haznar - na wstępie powitała zaproszonych gości;
Poseł na Sejm RP; Panią Joannę Frydrych,
Przewodniczącego Rady Gminy; Wiesław Habrat,
Wójta Gminy Miejsce Piastowe; Panią Dorotę Chilik,
Radnych Gminy; Pana Wiktora Skwarę, Panią Małgorzatę Skwara,
Sołtysów wsi; Pana Aleksandra Mercik, Pana Stanisława Kokoszkę.
Dyrektor Szkoły Postawowej; Panią Małgorzatę Lorens.
Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, czytaniem Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, błogosławieństwem opłatków oraz życzeniami.
Do zebranych gości życzenia noworoczne skierował - ks.Tadeusz Dudzik proboszcz tutejszej parafii; "Bóg się rodzi, moc truchleje".
Te słowa dogłębnie potwierdzają, że moment dzielenia się opłatkiem jest wspaniałą okazją do wyrażenia najlepszych życzeń. To właśnie ta chwila jest kwintesencją całych świąt Okresu Bożego Narodzenia – możemy wówczas składać nawzajem najlepsze życzenia, gdyż Jezus rodząc się przyniósł na świat miłość, radość i pokój. Gdy bierzemy biały opłatek do ręki, to myślą wybiegamy do tego jedynego wieczoru, świętego wieczoru, do tego jedynego stołu, wigilijnego stołu, gdzie na sianku leży opłatek, a z serca płyną najserdeczniejsze uczucia, Bożej miłości. Niech Nowonarodzony Jezus darzy was swoją łaską, pokojem, miłością i radością na każdy dzień Nowego Roku 2019.
W czasie spotkania opłatkowego zostały złożone życzenia i pamiątki Jubilatom, którzy obchodzili jubileusz małżeński; 25-lecie, 40-lecie, 50-lecie sakramentu małżeństwa. Na spotkaniu opłatkowym uczestniczyły następujące pary jubilatów;
Kozioł Roman i Janina - 50-lecie; Żywiec Kazimierz i Agata - 50-lecie; Dobrzański Stanisław i Teresa - 40-lecie; Kandefer Jan i Maria - 40-lecie; Lorenc Bogdan i Krystyna - 40-lecie; Szewczyk Edward i Grażyna - 40-lecie; Kondoł Tadeusz i Anna - 40-lecie; Lorenc Jacek i Wioletta - 25-lecie; Skwara Marek i Ewa - 25-lecie; Stodolak Roman i Anna - 25-lecie; Do siego roku; 
KONCERT KOLĘD W KOŚCIELE 13 stycznia 2019 r.
JUBILEUSZ MAŁŻEŃSKI w ŚWIĘTO Św. RODZINY
(Niedziela 30 grudnia 2018 roku)

„Srebrne, Rubinowe i Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół a także dla wszystkich małżeństw, złączonych sakramentalnym węzłem miłości . Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, uznanie i szacunek. Nie jest to łatwe, ale jest możliwe z pomocą łaski Bożej. A tego pięknego przykładu potrzeba również współczesnemu człowiekowi.

W Niedzielę Świętej Rodziny, w naszym kościele od wielu lat, odbywa się uroczysty jubileusz par małżeńskich, którzy zawarli sakrament małżeństwa w roku 1993 (25-lecie), w roku 1978 (40-lecie), w roku 1968 (50-lecie). Siedemnaście par małżeńskich z terenu naszej parafii wzięło udział w nabożeństwie dziękczynnym i jubileuszowym.
W tym wyjątkowym dniu Jubilatom towarzyszyli najbliżsi; dzieci, wnuki oraz bliska rodzina. Dodatkowy klimat wniosły w to rodzinne święto bukiety kwiatów i życzenia płynące z serca, a wszyscy obecni na kościele wraz z organistą zaśpiewali; "Życzymy życzymy, wszystkiego dobrego, i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryji". " Niech miłość i pokój w sercach waszych gości, niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości".

Szanownym Jubilatom życzymy wytrwania na tej drodze małżeńskiej do końca waszych dni i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie, oraz dziękujemy za to, że dajecie piękny przykład iż małżeństwo jest jedno i nierozerwalne. Życzymy dużo zdrowia, cierpliwości, i pogody ducha, a święta Rodzina niech będzie dla was wzorem i niech wyprasza wam łaski do przezwyciężania wszelkich trudności.
SPOTKANIE WIGILIJNE DLA OSÓB SAMOTNYCH 2018r.

W trzecią niedzielę adwentu 16 grudnia br. o godz; 17.00 w salce kominkowej św. Andrzeja Boboli odbyła się "Wigilia dla osób samotnych" z naszej parafii, którą przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Spotykamy się na wigilii w naszej salce po raz dziesiąty. Wigilia w naszej polskiej tradycji ma szczególny charakter, rodzinny charakter, wspólnotowy. Pragniemy taką wspólnotę wytworzyć, przy łamaniu się białym opłatkiem, składaniu sobie życzeń i śpiewie pięknych polskich kolęd. Na wspólnej wigilii zgromadziły się osoby starsze, żyjące samotnie we własnym domu, bo dzieci wyfrunęły z gniazda rodzinnego, najbliżsi odeszli na drugą stronę życia. Jakże ważne są takie chwile, gdzie możemy się wspólnie spotkać i pamięcią sięgnąć do lat dziecinnych, do twarzy ojca i matki, jakże były to radosne, beztroskie i szczęśliwe wigilie w gronie rodzinnym. Wspominamy zatroskanych rodziców, pachnący makowiec babci , zapach żywej choinki i siano pod stołem . Stół wigilijny przykryty białym obrusem i potraw dwanaście. Zapach siana a na nim leżał biały opłatek. Czekaliśmy przez cały dzień, po ścisłym poście na pierwszą gwiazdkę i na pierwsze potrawy.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, czytaniem Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, zaśpiewaliśmy kolędę "Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi", połamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie świąteczne życzenia. Na spotkaniu zaszczyciła nas Pani radna Gminy Miejsce Piastowe, Małgorzata Skwara, która w imieniu Pani Wójt Doroty Chilik złożyła naszej wspólnocie życzenia świąteczne.
Spożyliśmy potrawy bardzo proste z tradycyjnej kuchni polskiej. Śpiewaliśmy wspólnie piękne polskie kolędy przy akordeonie ks. proboszcza. Niech ten piękny i tradycyjny zwyczaj wieczerzy wigilijnej przybliży nas do siebie nawzajem i rozszerzy nasze małe serca na drugiego człowieka, zwłaszcza na tych naszych braci, którzy są samotni, chorzy, zapomniani. Niech ta wigilia, będzie wyrazem, takiej zwykłej ludzkiej solidarności z tymi wszystkimi, najbardziej potrzebującymi. Jezus rodzi się w ubogiej stajence. Niech malutki Pan Jezus obdarzy was swoim błogosławieństwem i radością. "Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą".
Msza święta z okazji Dnia Górnika 08.12.2018 r. 
   Barbórka, czyli "Dzień Górnika" - to tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Barbary .
   Święto Barbórki przypada na czwartego grudnia. W naszej parafii od kilku lat jest piękny zwyczaj, modlitwy w intencji górników, a później wspólne spotkanie gwarków górniczych w sali Domu Ludowego.
Dnia 08 grudnia 2018 roku w kościele pw.św.Małgorzaty w Targowiskach została odprawiona msza święta w intencji górników z racji święta górniczego. Modliliśmy się za przyczyną św. Barbary za górników naftowców i pracowników gazownictwa z naszej parafii, żyjących oraz za tych co odeszli na wieczną szychtę a także w intencji ich rodzin. Prosiliśmy Pana Boga o błogosławieństwo w pracy, o zdrowie i pomyślność, by św. Barbara otaczała ich swoją opieką i wypraszała potrzebne łaski w pracy zawodowej.
   Po mszy świętej górnicy udali się do kapliczki św.Barbary koło ropienki, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie wszyscy górnicy przybyli do sali Domu Ludowego w Targowiskach, gdzie rozpoczęła się biesiada górnicza.
Wszystkim górnikom składam serdeczne życzenia, niech wam Bóg błogosławi. 
100-lecie niepodległości Polski
11 listopada 2018r.

    W dniu  11 listopada 2018 roku przypada 100-tna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Narodowe Święto Niepodległości to szczególny dzień dla wszystkich Polaków. Jest to jedno z najważniejszych uroczystości państwowych a w tym roku jest to szczególny dzień bo okrągła cyfra. W tym dniu 11 listopada czcimy pamięć tych wszystkich wielkich i małych polaków, którym zawdzięczamy wolność i suwerenność naszej Ojczyzny. Wspominamy tych, którzy złożyli największą ofiarę na ołtarzu ojczyzny - bo własne życie. Wspominamy tych, którym udało się podnieść zniszczony nasz kraj z pożogi I wojny światowej i zjednoczyć naród z pod trzech zaborców w jeden Kraj oraz stworzyć warunki rozwoju gospodarczego i społecznego.
           W naszej parafii uczciliśmy też to wielkie wydarzenie z przed stu lat. W dniu 9 listopada br. przeżyliśmy uroczystość niepodległościową. Rozpoczęliśmy uroczystą Mszą świętą z kazaniem okolicznościowym o godzinie 16.00 w kościele św. Małgorzaty w intencji naszej Ojczyzny i sprawujących władzę. Następnie przeszliśmy pod pomnik przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie został odsłonięty przez najmłodszego mieszkańca Franciszka Kociubę i najstarszą mieszkankę Zofię Nowak. Po odsłonięciu pomnik został poświęcony przez księdza proboszcza Parafii i odmówiliśmy modlitwę za poległych w obronie wolności naszej Ojczyzny. Został również zasadzony Dąb Stulecia Niepodległości. Następnie udaliśmy się do Sali Domu Ludowego, gdzie został złożony wieniec przy tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. W Domu Ludowym było piękne przedstawienie na kanwie Wesela Stanisława Wyspiańskiego, przygotowane przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Targowiskach. Po przedstawieniu był tradycyjnie żurek i śpiewanie pieśni patriotycznych. Wszystkim serdecznie dziękuję i wyrażam wdzięczność. 
         W niedzielę 11 listopada została odprawiona uroczysta Suma - Msza św. za Ojczyznę - odśpiewaliśmy "Te Deum Laudamus" - po mszy św. udaliśmy się pod pomnik 1050- lecia Chrztu Polski, gdzie o godz; 12.00 biły dzwony ogłaszając 100-tną Rocznicę Niepodległości i odśpiewaliśmy Hymn Polski - "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy"... 
DOŻYNKI WIEJSKIE W TARGOWISKACH 15-08-2018

   Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt "Dziękczynienia" za płody ziemi na polskiej wsi. W tym dniu oddany zostaje hołd rolnikom za trud i pracę na roli, a bochen chleba wypieczony z ziaren zbóż jest aktem dziękczynienia za pracę rąk ludzkich i płodności rodzącej ziemi.

   Uroczystości rozpoczęła Msza święta o godzinie 11.00 w kościele św. Małgorzaty. Podczas mszy delegacje ze Słwacji, z Widacza i z Targowisk - złożyły dary ołtarza w postaci chleba, kwiatów, wina, owoców i wieńców dożynkowych. Na zakończenie mszy świętej zostały poświęcone, by wyrazić wdzięczność Bogu Stwórcy za dary i pracę rąk ludzkich.

   Jak tradycja nakazuje, starostowie dożynek – Łukasz Cypcarz i Ilona Dobrzańska przekazali chleb z tegorocznych zbiorów na ręce Pana Sołtysa Aleksandra Mercik.
   Święto Dziękczynienia to okazja do tego by podziękować, przede wszystkim rolnikom za ich trud i poświęcenie, bo to dzięki ich ciężkiej pracy na naszych stołach znajduje się pachnący chleb - by każdy mógł wziąć kawałek dla siebie i nie czuć głodu ani odrzucenia. 
     W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA
  PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ W WILNIE NA LITWIE W DNIACH 25-29 VI 2018 R.
         Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie został namalowany prawdopodobnie między rokiem 1620−1630. Mimo licznych badań, malarz obrazu nieznany. Obraz namalowany jest na deskach dębowych 200 x 165 cm, farbami olejnymi. Podwójne korony i sukienkę wykonaną ze srebra, częściowo pozłoconą, nałożono w XVII wieku. Charakterystycznym elementem obrazu jest wotum w kształcie dużego półksiężyca umieszczone w 1849 r. w dolnej części obrazu. Srebrną okładzinę ścian kaplicy, w której umieszczona jest Ikona Matki Bożej Miłosierdzia, stanowią wota. Wśród wotów pokrywających ściany znajdują się też wota przesłane przez papieża Jana Pawła II. Wystawione w kaplicy wota, ofiarowane przez wiernych, w podzięce za otrzymane łaski, oblicza się w przybliżeniu na osiem tysięcy.
           Na szlaku pielgrzymim odwiedziliśmy sanktuaria i świątynie maryjne; sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej k/Augustowa, na Litwie Kowno, Troki i Wilno a szczególnie kaplicę Matki Bożej Ostrobramskiej, kościół św. Kazimierza, Trójcy Świętej, kościół św. Anny, kościół św. Piotra i Pawła, bazylikę katedralną, kościół św. Teresy. W drodze powrotnej zwiedziliśmy sanktuarium maryjne w Świętej Lipce, sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie.
   Zapraszamy do galerii zdjęć;
KONCERT KOLĘD W KOŚCIELE PARAFIALNYM 14-I-2018r.

W tym roku liturgicznym "Okres Bożego Narodzenia" trwał bardzo krótko, bo zakończył się 7 stycznia w święto Chrztu Pańskiego, ale w polskiej tradycji kolędy śpiewamy do" Ofiarowania Pańskiego".
Nasza Schola "Nutki Boże", wraz z zaproszonymi muzykami, którzy są utalentowani muzycznie, dnia 14 stycznia br. przygotowała "Koncert Kolęd" w kościele pw. św. Małgorzaty. Tak jak w czasie wieczoru wigilijnego nie może zabraknąć śpiewu kolęd, tak w czasie koncertu nie może zabraknąć tych pięknych pieśni, które mówią o tej cudownej nocy. W tych pięknych polskich kolędach znajduje się opis cudu tej świętej nocy, w której narodził się Jezus Chrystu Zbawiciel świata. Kolędy mają coś w sobie, że budzą w nas tęsknotę do dzieciństwa, do pięknego charakteru świętej wieczerzy.
Przyjmijcie orędzie Bożego Narodzenia, które tu rozlega się w śpiewie i muzyce pięknych pieśni o Bożym Dziecięciu, które narodziło sie w Betlejem. 
Jezus narodził się, aby umocnić więzi między ludźmi i narodami, aby w Nim wszyscy stali się braćmi i zespolić ludzkość w jedną rodzinę Dzieci Bożych. Niech te słowa o Narodzeniu Maleńkiej Miłości zapadną nam głęboko w serce. Nieśmy Miłość, Pokój i Radość jak Boży Anieli, by ten świat rozweselić.
Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie tego koncertu wszystkim organizatorom. Niech Boża Dziecina wam błogosławi. Podnieś rączkę Boże Dziecię i błogosław każdej rodzinie. 
 
 KOMITET BUDOWY KOŚCIOŁA W WIDACZU
przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Targowiskach
powołany dnia 26 lutego 2017 roku. 

Ks. Tadeusz Dudzik - Proboszcz
1.- Kopczak Czesław - Widacz 413 - Przewodniczący
2.- Wojtowicz Ludwika - Widacz - Skarbnik
3.- Wojtowicz Joanna - Widacz - Sekretarz
4.- Smoleń Andrzej - Widacz
5.- Wojtowicz Krzysztof - Widacz
6.- Lorenc Ewa - Widacz
7.- Kustra Wanda - Widacz
8.- Skwara Teresa - Widacz
9.- Głód Maria - Widacz
10.- Smoleń Małgorzata - Widacz
11.- Kopczak Krystyna - Widacz
12.- Sadowski Kazimierz - Widacz
13.- Romańczak Mariusz - Widacz
14.- Lorenc Stanisław - Widacz
15.- Bukielska Lidia - Widacz
16.- Komborski Marek - Widacz
17.- Kustra Józef - Widacz
18.- Komborski Piotr - Widacz
19.- Kubal Łukasz - Widacz
20.- Huta Joanna - Widacz
21.- Pelczar Lucyna - Widacz - wspomagająca
22.- Smerecki Damian - Widacz

Numer subkonta dla Widacza - PBS - 12864210412006400904160002
Parafia Rzym-Kat. św. Małgorzaty w Targowiskach
ul. Suchodolskiego 61
38-430 Miejsce Piastowe
Kreator stron www - przetestuj!