Żywy różaniec

INFORMACJA O RÓŻAŃCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNIE I BRACTWIE RÓŻAŃCOWYM:

Co to jest różaniec? Jest to piękna i prosta modlitwa, która wyrosła z Ewangelii. W różańcu odmawiamy "Zdrowaś Maryjo" - złożyły się na nią słowa Anioła Gabriela i słowa św.Elżbiety. Na przełomie XV i XVI wieku dołączono prośbę "Święta Maryjo, Matko Boża". Do wielokrotnego powtarzania "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo" w ciągu średniowiecza dołączono rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryji oparte na Ewangelii. 
   Pod koniec XIV wieku Dominikanie zredukowali ilość rozważanych tajemic do 15, dzieląc je na trzy części: radosną, bolesną, chwalebną.
Żywy Różaniec zatwierdził Grzegorz XVI papież w 1832 roku. Celem Żywego Różańca jest propagowanie kultu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Najświętszej Maryji Panny, Matki Jego a także umacnianie wiary, leczenie nędzy moralnej, walka ze swoimi słabościami, walka duchowa ze złym duchem z szatanem, a nadto szerzenie pokoju i nabywanie cnót chrześcijańskich. 
   Ojciec św.Pius V w swojej Bulli wydanej 1569 roku, wyraził się tak: "Iż różaniec jest to sposób łatwy i bardzo pobożny do modlenia się, w którym oddajemy cześć Najświętszej Maryji Pannie". 
   Modlitwa różańcowa wyrosła z Ewangelii i jest jej streszczeniem. Jest to piąta Ewangelia, mówią niektórzy teologowie. Różaniecskłada się z trzech części a od roku 2002 z czterech części po wprowadzeniu części Światła przez papieża Jana Pawła II. Każda część ma pięć tajemnic naszego zbawienia. Zbawienna i chwalebna jest rzecz modląc się na Różańcu, rozmyślając tajemnice naszego zbawienia. 

  Uroczysty sposób  wpisania się do Żywego Różańca.
  kapłan stojąc przy ołtarzu Matki Bożej;
K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W: Który stworzył niebo i ziemię.
K: Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Polecając się opiece Matki Bożej odmówmy antyfonę:
 "Pod Twoją obronę, uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić ....."

    Teraz kandydaci składają chęć należenia do Żywego Różańca;
 "Ja NN.. Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża, dziś sobie obieram za Patronkę i Orędowniczkę moją; Prosząc Cię, abyś mi we wszystkich potrzebach moich, teraz i zawsze a szczególnie w godzinę śmierci mojej Opiekunką była. A ja chcę pobożnie rozważać tajemnice Różańca świętego i szerzyć Królestwo Twojego Syna. Który żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
K: Wręcza tajemnice różańcowe zelatorce udzielając błogosławieństwa.

W NASZEJ  PARAFII DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA NALEŻĄ NASTĘPUJĄCE RÓŻE:

 1.  Róża Św. KINGI –                          zelatorka:  p. Teresa Dobrzańska
 2.  Róża Św. MAŁGORZATY –           zelatorka:  p. Krystyna Kozimor
 3.  Róża Św. BARBARY –                  zelatorka:  p. Anna Gorczyca 
 4.  Róża Św. KLARY –                       zelatorka:  p. Alicja Kandefer 
 5.  Róża Św. FAUSTYNY –                zelatorka:  p. Bogusława Biś
 6.  Róża Św. ELŻBIETY –                  zelatorka:  p. Wiesława Gazda 
 7.  Róża Św. MARII MAGDALENY –  zelatorka:  p. Maria Bajgier 
 8. Róża Św. ANNY  –                          zelatorka:   p. Krystyna Liput
 9. Róża Św. GENOWEFY –                zelatorka:     p. Zofia Nowak
10. Róża Św. HELENY –                     zelatorka:      p. Stefania Czekańska 
11. Róża Św. TEKLI  –                        zelatorka:      p. Janina Gazda - W
12. Róża Św. WERONIKI –                zelatorka:  p. Danuta Pelczar - W 
13. Róża Św. CECYLII –                     zelatorka:  p. Maria Mercik - W
14. Róża Św. Marty  –                         zelatorka:  p. Stanisława Kuźnik
15. Róża Św. O. PIO  –                      zelator:  p. Stanisław Pobuta
16. Róża Św. TOMASZA AP  –           zelator:  p. Stanisław Penar 
17. Róża Św. JÓZEFA ONMP –          zelator:  p. Roman Czekański
18. Róża Św. FRANCISZKA  –             zelator:  p. Adam Jurczak - W
19. Róża Św. HUBERTA  –                  zelator:  p. Piotr Mazur
20. Róża Św. JANA KANTEGO –        zelatorka:  p. Stanisław Bryda
21. Róża Św. ŁUCJI –                        zelator:     p. Emilia Kawa
22. Róża Św. JANA PAWŁA II –       zelatorka:  p. Anna Winiarska 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH w II NIEDZIELĘ MIESIĄCA.

„KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO - MÓDL SIĘ ZA NAMI”
Kreator stron www - przetestuj!